Els espais verds urbans, eina efectiva en la lluita contra el canvi climàtic

L’Ajuntament ha naturalitzat de forma progressiva les zones verdes amb l’objectiu de fer-les més ecològiques i sostenibles

Incrementar el volum d’espais verds és un dels factors que intervenen en la lluita contra el canvi climàtic. Les zones verdes, tant públiques com privades, afavoreixen la reducció de la pol·lució en ser captadores de partícules contaminants, disminueixen l’efecte hivernacle i la temperatura mitjana aportant ombra i biodiversitat i contribueixen a millorar el paisatge urbà i a fer l’entorn més saludable. És per aquest motiu que la seva cura és un dels objectius estratègics dels municipis inclosos a la Xarxa de Ciutats per la Sostenibilitat, com és el cas de Montcada i Reixac que, en comparació amb d’altres localitats veïnes, compta amb una important superfície verda –344.358 m2, a l’interior del nucli urbà; 108.000 m2 a dependències públiques i 8.113 unitats d’arbrat.
 
 
Bones pràctiques
En els darrers anys, l’Ajuntament ha anat naturalitzant progressivament els espais verds del municipi amb l’objectiu de fer-los més ecològics i sostenibles. Aquest model permet una millor gestió dels recursos i implica beneficis tant per a la flora i la fauna, com per a les persones. “No es tracta de renunciar a un manteniment acurat, sinó de fer una gestió ecològica dels espais, reduint l’ús de productes químics i fomentant la biodiversitat”, explica el regidor de Parcs i Jardins, Juan Carlos de la Torre (ECP).  
Cadascuna de les actuacions es monitoritza per tenir un control exhaustiu dels recursos que s’hi destinen. La tecnologia també ajuda molt en aquest sentit, segons explica el tècnic de parcs, Jordi Marco. “Hem avançat en la gestió telemàtica del rec, la telelectura dels comptadors ens permet controlar fuites d’aigua i tenim un sistema de georeferenciació de tot l’arbrat municipal”. D’altra banda, cinc vegades l’any ve un arborista especialitzat a tutelar la feina que es realitza i cada dos anys se’n fa un anàlisi de risc. 
 
 
Canvi de paradigma
“A Montcada tenim un entorn natural privilegiat i la naturalització de les zones verdes urbanes no respon a una tendència puntual, pretén apropar el verd a l’espai públic”, assenyala de la Torre. 

Aquest canvi de paradigma també implica trencar amb vells estereotips com ara les ‘males herbes’. Col·lectius com l’Adenc (l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya) veuen els solars on hi ha herbassars, no com espais deixats sinó com un refugi d’invertebrats que enriqueixen la biodiversitat de l’espai ja que alimenten altres animals com rèptils o ocells, el que beneficia l’equilibri natural i la qualitat de l’entorn que l’envolta. “El nou model de gestió del verd contribueix a crear un paisatge urbà més agradable i sostenible”, conclou l’edil.

 

Actuacions planificades

En el procés de renaturalitzar els espais verds urbans, l’Ajuntament ha anat fent canvis progressius al llarg de la última dècada. Paulatinament s’han anat reduïnt els espais amb gespa fina passant de 40 a 10, un per barri. Alguns s’han substituït per prats secs –adaptats al clima mediterrani, molt calorós a l’estiu–, que no requereixen rec, només segues específiques després dels períodes de floració. Eliminant progressivament el rec automàtic per aspersió també s’ha reduït un terç el consum d’aigua total i, de retruc, el risc de legionel·la.
En altres casos s’ha optat pel mix border –parterres amb plantes diverses que floreixen en diferents moments de l’any–, o per plantacions d’arbustives, amb poques necessitat hídriques i més resistents a la pressió urbana. Altres actuacions han consistit a naturalitzar els escocells, ajudant així a pal·liar determinades plagues als arbres i a absorbir més quantitat d’aigua de pluja.
Per fer que tot plegat funcioni, el Departament de Parcs i Jardins del consistori compta amb un equip de 25 persones. Una dotzena és personal propi, entre tècnics i membres de la Brigada Municipal, i la resta pertany a quatre empreses externes encarregades de dependències exteriors municipals, jocs infantils, zones rústiques i els espais verds de cinc barris.
Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari