Es crea un refugi per a gats de carrer

La iniciativa neix de la necessitat d’esterilitzar i xipar els animals per controlar les colònies felines del municipi

L’Ajuntament ha obert a Terra Nostra un refugi per a gats de carrer que gestiona l’entitat animalista del municipi Advam. En aquest espai, amb capacitat per a una quarantena d’exemplars, s’acullen provisionalment el que provenen de colònies existents a la localitat, bé per motius de salut o per procedir a la seva esterilització. 
Per poder posar en marxa el projecte, el consistori ha hagut de crear un nucli zoològic, seguint els requeriments que marca la Generalitat. El refugi consta d’espais interiors on romanen els gats que han passat un procés d’esterilització i també d’altres que estan malalts o en situació terminal, així com de patis tancats amb xarxes per evitar que puguin sortir del recinte. A la mateixa parcel·la, hi ha una zona annexa oberta a gats de carrer que només s’hi acosten a menjar.


La instal·lació està preparada per acollir una quarantena d’exemplars


Els gats són animals que, malgrat viure de forma domesticada, tenen predisposició a marxar de casa per satisfer el seu natural desig sexual i dur a terme la reproducció. Aquesta circumstància, juntament amb els casos d’abandonament, és el que propicia que es formin colònies de carrer. És per aquest motiu que esterilitzar i xipar els animals resulta primordial per poder-los controlar. 
Actualment hi ha registrades a Montcada i Reixac al voltant d’una quarantena de colònies felines que estan sota la supervisió dels voluntaris animalistes. “Constantment en van sortint de noves mentre d’altres acaben desapareixent de forma progressiva, un cop els animals són esterilitzats i moren sense deixar descendència’’, ha assenyalat Claudio Marcos, tècnic de Salut Pública de l’Ajuntament.


Els animals que passen pel refugi són esterilitzats i xipats i posteriorment, retornats a la colònia d’origen


Membres de l’entitat animalista són els encarregats d’alimentar els exemplars de les colònies, tasca que només es poden fer persones acreditades mitjançat un carnet expedit pel consistori. Això els permet saber quants exemplars la formen i quin és el seu estat de salut. Arreu del municipi hi ha punts d’alimentació habilitats que es van instal·lar l’any passat en ser una de les propostes incloses als Pressupostos Participatius. 
Si bé Advam rep una subvenció municipal, aquesta no arriba a cobrir la totalitat dels serveis que presta –atenció veterinària, esterilitzacions i alimentació– i requereix de donacions i de les pròpies aportacions econòmiques dels voluntaris per poder funcionar.

Seccions:

Deixa un comentari