Extraordinari plusvàlues i ple febrer 2022

Ple extraordinari plusvàlues i ple ordinari del mes de febrer 2022