Avís legal

1. Informació sobre el portal

El portal laveu.cat pertany a Montcada Comunicació, organisme autònom de l’Ajuntament de Montcada i Reixac que gestiona els mitjans de titularitat pública municipal. En aquest espai, l’usuari podrà trobar continguts informatius sobre qüestions referides al municipi.

L’ens Montcada Comunicació es troba ubicat a l’av. De la Unitat, 6 de Montcada i Reixac. El seu CIF és P5812401G.

2. Usuaris del portal

La utilització del portal laveu.cat implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari llegir-lo atentament.

L’usuari del portal podrà accedir a les informacions que Montcada Comunicació li ofereix sense que sigui necessari registrar-se com a usuari del portal. En determinats casos, quan es vulgui participar en determinades accions, serà imprescindible registrar-se i identificar-se adequadament. En tot moment, Montcada Comunicació tractarà la informació facilitada amb les garanties legalment establertes. Les dades personals recollides seran incorporades al fitxer propietat de Montcada Comunicació i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent la persona interessada exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei.

Montcada Comunicació no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè entén que són exclusivament responsabilitat seva. Per aquest motiu, tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la població de llurs autors.

Montcada Comunicació es reserva el dret de no publicar o eliminar els comentaris que no s’ajustin a aquestes normes i no s’acceptaran continguts insultants, vexatoris o que promoguin la violència.

Qualsevol persona que accedeixi a laveu.cat serà considerat usuari del portal i, en conseqüència, accepta aquestes condicions.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Montcada Comunicació, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús i la seva finalitat és informativa. Montcada Comunicació n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Montcada Comunicació, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Els continguts generats es basen en els principis periodístics de veracitat, rigor, imparcialitat i independència. Montcada Comunicació fa explícit el compromís de les persones que hi treballen amb els valors i objectius que el servei públic audiovisual que l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha fixat.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, o de xarxes socials, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

El logotip de qualsevol dels mitjans que pertanyen a Montcada Comunicació (La Veu de Montcada i Reixac, laveu.cat i Montcada Ràdio) i la resta d’elements identificatius dels seus serveis i activitats poden ser utilitzats únicament amb l’autorització prèvia de l’organisme o bé per identificar activitats o iniciatives a les quals aquest dóna suport. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització prèvia.

Els continguts generats es basen en els principis periodístics de veracitat, rigor, imparcialitat i independència. Montcada Comunicació fa explícit el compromís de les persones que hi treballen amb els valors i objectius que el servei públic audiovisual que l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha fixat.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, o de xarxes socials, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

El logotip de qualsevol dels mitjans que pertanyen a Montcada Comunicació (La Veu de Montcada i Reixac, laveu.cat i Montcada Ràdio) i la resta d’elements identificatius dels seus serveis i activitats poden ser utilitzats únicament amb l’autorització prèvia de l’organisme o bé per identificar activitats o iniciatives a les quals aquest dóna suport. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització prèvia.