Consell d’Administració

El departament es gestiona de forma independent a través d’un Consell d’Administració presidit per l’alcaldessa i format per ciutadans que han estat propostats pels grups amb representació a l’Ajuntament i ratificats pel Ple. Actualment els seus integrants són Xavier Paredes, Salvador Sánchez, Francisco Ávila, Marisol Orta, Eva Garcia Pagán i Carme Picart. La responsable de la Gerència és la periodista Pilar Abián.