Politica de privacitat

En tot moment, Montcada Comunicació tractarà la informació personal facilitada pels seus usuaris amb les garanties legalment establertes. Les dades personals recollides seran incorporades al fitxer propietat de Montcada Comunicació i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent la persona interessada exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei.