Les entitats poden presentar la sol·licitud fins al 24 de desembre

Els impresos s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Les entitats inscrites al Registre de l’Ajuntament poden sol·licitar fins al 24 de desembre una subvenció econòmica a l’administració local en el marc de la convocatòria del 2016. Els impresos s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutanana. Hi ha uns criteris comuns per a totes les associacions i uns altres específics segons els seus àmbits d’actuació. Algunes novetats respecte l’edició anterior és que s’ha eliminat l’imprès de necessitats tècniques i no serà obligatori adjuntar el model sobre la transferència bancària signat pel banc donat que moltes entitats només disposen de banca on-line. Pel que fa a les especificitats, en polítiques d’igualtat s’ha introduït que poden demanar subvencions totes les entitats que facin accions en aquest àmbit.

Deixa un comentari