Estat d’excepcionalitat davant la sequera

Les reserves hidrològiques estan sota mínims

El Govern de la Generalitat, aplicant el Pla Especial de Sequera, davant la disminució de reserves hidrològiques (significativament inferiors a les disponibles l’any 2007, que aleshores van provocar restriccions i la declaració de l’Estat d’Emergència), ha decretat l’Estat d’Excepcionalitat a la nostra demarcació, entre d’altres. La pluviometria dels anys 2021 (330 mm) i 2022 (393 mm) està molt lluny de la mitjana històrica de les nostres comarques (644 mm), mentre que,en termes generals,els indicadors de consum d’aigua potable es mantenen estables.
Al Vallès, tradicionalment, la principal aportació d’aigua potable prové de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, captant aigua del riu Ter, que és emmagatzemada als embassaments de Sau i Susqueda i potabilitzada a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Cardedeu. Si fins ara no ha calgut decretar l’Estat d’Emergència ha estat gràcies a les dessalinitzadores d’aigua marina de la Tordera (que abasteix a l’ETAP Cardedeu) i del Llobregat, que han assolit l’any 2022 la seva producció rècord d’aigua de mar dessalinitzada.
Primer va ser el transvasament del riu Ter i ara n’és el del mar Mediterrani el que fa possible que els rius vallesans portin aigua, ja que les aigües que fem servir a llars, indústries… i que esdevenen residuals, són transportades pels claveguerams i col·lectors fins a les nostres Estacions Depuradores (EDAR) on, un cop degudament tractades, són retornades al medi fluvial. Així, podem dir, i fins i tot veure, que hi ha moments i zones on els rius neixen de nou a la sortida de les diferents EDAR. Actualment, i atenent a la mitjana anual, gairebé el 90% del cabal de la part final del riu Besòs és aigua residual depurada i només el 10% correspon a aigua d’escorrentia.
Davant d’aquesta situació i de la declaració de l’Estat d’Excepcionalitat per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, que limita alguns usos de l’aigua potable per als diferents usuaris i en prohibeix d’altres per als ajuntaments, com el rec i la neteja, a no ser que s’efectuï amb aigua no potable, el Consorci Besos Tordera ha acordat dotar d’hidrants per a càrrega de cisternes destinades a aquests usos municipals a 12 de les 27 EDAR que gestiona (les 12 que disposen de la preceptiva autorització sanitària per a aquest ús).
Actualment, a les nostres EDAR la capacitat de producció d’aigua regenerada amb qualitat suficient per ser destinada a aquests usos encara és limitada i no permet regenerar tot el volum d’aigua tractada. Per poder incrementar la producció, cal que des de l’ACA s’aprovin les inversions necessàries per dotar les EDAR amb tractaments terciaris que assegurin la qualitat i el volum d’aigua a tractar.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari