Els impostos, taxes i preus públics pujaran l’any vinent una mitjana del 3%

La sessió plenària passa a aprovació la proposta d’ordenances municipals del govern local (PSC-CiU)

El Ple debatrà aquest dijous, 27 d’octubre (19.30h), la proposta d’ordenances municipals per al 2012 del govern local (PSC i CiU), que preveu augmentar les taxes en un 3% des d’un punt de vista global. “La pujada no superarà l’IPC previst, perquè no volem augmentar la pressió fiscal en aquests moments de crisi”, ha indicat el president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma (CiU). Hi haurà, però, alguns impostos com ara el de vehicles o el d’Activitats Econòmiques (IAE) que no tindran cap modificació, segons ha confirmat l’edil.

L’Impost de Béns Immobles (Ibi) és el que variarà més respecte l’actual exercici ja que la llei obliga a adequar-lo al valor cadastral real d’acord amb la revisió que es va fer l’any 2005. “Aquesta redistribució farà que hi hagi propietaris que hagin de pagar més mentre que a d’altres, que fins ara pagaven molt, els baixarà la quota”, ha indicat Maresma, tot afegint que la pujada no serà desproporcionada perquè el tipus impositiu fixat, del 0,43%, és dels més baixos dels municipis de l’entorn. Per facilitar el pagament trimestral de les ordenances, l’Ajuntament posarà en marxa una campanya de domiciliació amb una rebaixarà del 5% per a tots els ciutadans que paguin a través d’aquesta fórmula.

Coincidint amb el Ple d’ordenances, el grup municipal d’ICV-EUiA ha presentat una moció per tal d’impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics, donada l’actual conjuntura econòmica de crisi i que l’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania. La proposta pretén que les tarifes dels serveis i activitats que dóna el consistori s’ajustin a la realitat de cada família, en funció de la seva renda, “una política fonamental per a l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals”, indica l’escrit. El document també proposa la creació d’una comissió mixta, amb representants dels diferents grups i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social per implementar-se durant el proper any fiscal.

D’altra banda, el grup municipal d’ICV-EUiA proposarà al Ple, en forma de moció, una reducció de les atribucions als càrrecs electes d’un 14,7%, en considerar que és el percentatge que permet “mantenir el mateix estalvi però amb la mateixa proporció per a totes les forces” respecte a la disminució aprovada al Ple de setembre, que consistia en un 5% per a tots els regidors i un 10% per al de l’alcaldessa. Segons els càlculs dels ecosocialistes, la disminució de les atribucions suposen una reducció d’un 11% per als membres del govern, mentre que al grup més minoritari li representaria un 20%. ICV-EUiA presentarà una segona moció en aquest mateix sentit, per tal que s’apliqui aquesta mateixa reducció al personal eventual de confiança.

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia, la sessió passa a aprovació inicial de l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions i del reglament dels mercats ambulants, el traspàs de competències a la Generalitat d’una part del carrer Can Tapioles, diversos expedients de modificació de crèdit, el canvi de destinació dels fons PUOSC 2012 –l’assignació prevista per a la urbanització del carrer Poblet de Terra Nostra passa a la millora del carrer Carril de Can Sant Joan– i una moció promoguda per ICV-EUiA i Ciutadans sobre el paper que ha de jugar l’Ajuntament i el govern municipal en les manifestacions per retornar a Montcada el servei d’urgències de 24 hores.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari