L’Ajuntament tanca l’últim exercici amb una reducció del 5% del deute

El govern atribueix la millora als canvis introduïts en matèria d’ingressos i despeses

Dades facilitades per l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament
Àrea Econòmica
La liquidació del pressupost del 2019, de la qual es va donar compte al Ple de maig, constata que les mesures econòmiques que el govern municipal està aplicant estan donant resultats positius i estan permetent sanejar i redreçar la delicada situació de les arques municipals. Aquesta és la valoració que va fer el president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido (ERC), davant del plenari.
Les dades aportades sobre l’endeutament de la corporació el fixen actualment en el 65%, un 5% menys respecte al 2018. Durant l’any passat, el consistori va introduir canvis en els procediments d’ingressos i el control de la despesa, així com en l’estudi i l’actualització de les ordenances fiscals. 
Respecte als ingressos, va instar les administracions superiors a pagar les subvencions i altres compromisos econòmics contrets amb l’Ajuntament, factor que ha beneficiat l’estalvi net. 
El Pla Econòmic i Financer elaborat pel consistori, amb l’assessorament d’organismes tècnics de la Diputació de Barcelona i  de la Tutela Financera de la Generalitat, està facilitant el compliment de la llei d’estabilitat pressupostària que obliga a equilibrar ingressos i despeses. 
 
Romanent de tresoreria
Tot i la millora de la gestió econòmica, la liquidació del pressupost del 2019 encara marca un romanent de tresoreria negatiu, un fet que prové de l’operació efectuada al 2015 per l’anterior govern –PSC i CiU– per assumir les expropiacions forçoses de zones verdes reclamades judicialment per quatre empreses. 
Els 5,5 milions que es van abonar aleshores –dels 15 milions que van dictar els tribunals en total– es van extreure del romanent, el que va implicar un buidatge de la caixa, provocant una tensió de tresoreria que s’arrossega fins a l’actualitat i que es reflecteix en els problemes per fer front a les despeses del dia a dia. Per tal d’obtenir liquiditat, l’Ajuntament demanarà un crèdit a llarg termini que vindrà acompanyat d’un pla de sanejament que està previst que passi a aprovació al Ple de juny.
 
Valoració positiva
El president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido (ERC), es mostra molt satisfet de l’esforç que està fent l’equip polític i tècnic per reconduir la direcció econòmica, tant a nivell comptable com en la gestió de recursos. “La liquidació ens mostra que anem pel bon camí; l’objectiu del govern de sanejar els comptes municipals s’està plasmant en els indicadors”, ha assenyalat l’edil tot afegint “Montcada mereix una economia transparent i solvent”
Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari