‘Les AV volem ser part activa del procés perquè la gent que viu al territori és la que millor coneix les mancances que té’

La Favmir i l’AV Can Sant Joan són les entitats locals participants al projecte

El president de la Favmir, Antonio Cera, i el de l'AV Can Sant Joan, José Luis Conejero, han participat a les diferents sessions de treball que han fet entitats veïnals dels cinc municipis que formen part de l'Eix Besòs

El president de la Favmir, Antonio Cera, i el de l’AV Can Sant Joan, José Luis Conejero, són els portaveus de les propostes referides a Montcada i Reixac. “Hem estat participant a les diferents reunions i els tallers fets en els dos últims anys i volem compartir els continguts amb la resta d’entitats veïnals del municipi perquè també puguin fer les seves aportacions”, ha explicat Cera. Moltes de les reivindicacions plantejades pel moviment associatiu són compartides, com ara acabar amb l’infrahabitatge, millorar la interconnectivitat en transport públic entre els municipis de l’eix Besòs, superar les barreres arquitectòniques o promoure polítiques socials que garanteixin la protecció als infants, la gent gran o les dones en situació de vulnerabilitat.
D’altres objectius són més localitzats.

En el cas de Montcada i Reixac, hi ha el soterrament de l’R2 perquè les vies deixin de dividir en nucli urbà; la regeneració de polígons industrials; el trasllat de la cimentera; la construcció de l’hospital i el CUAP; la protecció del Rec Comtal; millorar l’accessibilitat als barris on la població està més envellida; la creació d’un carril bici segregat al passeig del colesterol i espai per a ciclistes a la carretera de la Roca; la millora de la xarxa elèctrica per acabar amb els talls de subministrament indiscriminats; la preservació del Rec Comtal i dels terrenys de la Ponderosa com a zona agrícola, i corredors biològics entre la serralada Marina i Collserola, entre d’altres. “Hem aconseguit incorporar al PDU demandes concretes, ara ve el més difícil, que els estaments polítics les comparteixen i les prioritzin. Com a entitats veïnals volem participar en aquest procés i no limitar-nos a ser informats perquè la gent que viu al territori és la que millor coneix les seves problemàtiques”, reclama Conejero.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari