Montcada se situa com un dels municipis que menys aigua gasten

L’informe de l’AMB també indica que la ciutat ha reduït la generació de deixalles

Les dades ambientals metropolitanes del 2010 destaquen que, dels 33 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Montcada i Reixac està en la cinquena posició de les poblacions que estan per sota de la mitjana de consum d’aigua. Les dades locals són de 104,28 litres per persona i dia –segons les dades del padró, Montcada tenia al 2010 33.656 habitants–, mentre que la mitjana actual de l’AMB és de 107,45. “La conscienciació ciutadana per racionalitzar l’ús de l’aigua, amb l’aplicació de bones pràctiques i la instal·lació de dispositius d’estalvi, ha permès rebaixar-ne el consum”, opina la regidora de Medi Ambient del municipi, Eva Gonzalo (PSC). En total, a Montcada es van consumir durant l’exercici passat 1.281 m3 d’aigua. Respecte la generació de residus, Montcada és la quarta població que menys quilos de residus genera per habitant i dia. La mitjana se situa en 1,36 kg i els montcadencs, segons les dades, produeixen 1,18 kg. A nivell global, a la ciutat es van generar durant el 2010 un total de 14.432 quilos de brossa, dels quals 6.181 provenien de la recollida selectiva.

A nivell metropolità, durant el 2010 s’ha incidit en la regeneració –s’han emprat 10,3 hm3– i l’ús de les aigües freàtiques (2,5 hm3). El consum domèstic (126 hm3) representa, aproximadament, dues terceres parts del consum total (185 hm3) esdevenint el principal consum a l’àmbit metropolità. Els consums industrials i municipals s’han mantingut estables durant el 2010 en comparació amb el 2009. Pel que fa als residus, segons l’AMB, durant el darrer any s’ha produït la disminució més important en els últims 9 anys, per sota dels 500 quilos anuals per persona –concretament, 496 quilos. La rebaixa es produeix tot i que en aquests anys la població metropolitana s’ha incrementat en un 7%. Durant aquest exercici, la planta de tractament de residus ecoparc 2, situada dins del terme municipal montacenc, ha rebut les certificacions de qualitat EMAS-III i ISO 14.001.

Seccions:

Deixa un comentari