Un pis del carrer Clavell es destinarà a persones amb necessitats especials

L’habitatge provené d’herències per persones que no han deixat testament

La Generalitat ha autoritzat l’adjudicació de vuit pisos que ha rebut procedents d’herències intestades –de persones que no han deixat testament– a entitats sense ànim de lucre per tal que els destinin a persones que presentin necessitats econòmiques i socials especials. Un dels habitatges està situat a Montcada i Reixac, concretament al carrer Clavell, i els altres set, a Canovelles i a Barcelona. La tutela de les vivendes l’assumiran la Fundació Caixa Catalunya i la Fundació Jubert Figueras, que,  per la seva banda, cediran la gestió dels immobles a altres entitats sense ànim de lucre, entre elles, la cooperativa Fundació Privada de Foment de l’Habitatge Social, vinculada a Càritas, que gestionarà els dos habitatges del municipi.

 

Tots els immobles restaran inclosos dins de l’oferta d’habitatges de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió que coordinen l’obra social de Caixa Catalunya i la Secretaria d’Habitatges de la Generalitat, a través d’Adigsa. La Generalitat mantindrà la propietat dels pisos i es reserva el dret de recuperar per a l’ús que cregui convenient dels habitatges en el cas que deixin de complir la funció per a la qual s’han destinat o transcorri el termini fixat.

Deixa un comentari