Aprovat el projecte de la nova Àrea Metropolitana

L’executiu també ha donat llum verda a la llei de vegueries

El govern de la Generalitat va aprovar ahir dimarts, 2 de febrer, el projecte de llei de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a la qual pertanyen Montcada i altres 35 municipis, entre els quals hi haurà els vallesans Badia, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat i Castellbisbal –que actualment formen part d’alguna de les tres entitats supramunicipals existents i vinculades a l’AMB. De fet, la nova organització simplificarà l’administració i les tres entitats actuals –la Mancomunitat de Municipis, l’Entitat del Transport i l’Entitat del Medi Ambient– es fusionaran en una de sola, que tindrà competències en matèria d’urbanisme, amb l’objectiu de “simplificar l’administració i potenciar uns serveis públics de qualitat”, segons l’executiu català.

 

La Generalitat apunta que l’Estatut permet la creació d’entitats metropolitanes per llei, en aquelles zones del territori on la continuïtat urbana, densitat demogràfica, realitat econòmica i social ho facin necessari. Segons el govern, el projecte de llei de creació de l’AMB reconeix aquesta realitat formada pels municipis “on viu més de la meitat de la població de Catalunya“. A les tres entitats metropolitanes actuals s’afegiran aquelles competències urbanístiques que poden exercir els ens locals d’acord amb la legislació vigent. La llei preveu la creació d’una comissió d’urbanisme d’àmbit metropolità, paritària entre el Govern de la Generalitat i l’Àrea Metropolitana, que assumirà les potestats de la Subcomissió d’urbanisme de Barcelona, que quedarà dissolta.

 
A més de les urbanístiques, l’Àrea Metropolitana de Barcelona exercirà les competències que desenvolupen actualment les tres entitats com les de transports i mobilitat, gestió de les aigües, residus, medi ambient , infraestructures i promoció de l’activitat econòmica i la cohesió social. El govern també va aprovar la llei que divideix Catalunya en set vegueries –Montcada s’inclou a la denominada de Barcelona, així com la resta de poblacions del Vallès Occidental– una nova organització territorial que haurà de conviure amb les províncies, que es mantindran com a divisió territorial de l’Estat i circumscripció a les eleccions generals.

Seccions:

Deixa un comentari