Neix la Coordinadora Catalana Contra la Incineració de Residus a les Cimenteres

Sis col·lectius volen impulsar la conscienciació de la ciutadania envers el tema

La recent creada Plataforma Catalana Contra la Incineració de Residus a les Cimenteres
CCCIRC

La Plataforma Antiincineració de Montcada i Reixac juntament amb sis col·lectius més d’arreu del país és una de les fundadores de la coordinadora que té com a objectiu impulsar la conscienciació de la ciutadania contra la incineració de residus i subproductes a les cimenteres pels danys que provoca a la salut i al medi ambient. La coordinadora vol esdevenir també un corrent d'opinió i d'acció contra les multinacionals cimenteres que actuen a Catalunya

La nova plataforma creada reitera que "la incineració és la forma més insostenible i perillosa que existeix pel tractament dels residus, genera emissions que perjudiquen greument la salut de les persones, animals i plantes, la qualitat de l'aire i de l'aigua, i davant seu no hi ha un nivell segur d'exposició".

Creuen que durant aquests últims anys s'ha generalitzat la producció de preparats provinents de residus per a ser cremats en plantes cimenteres, que per interessos econòmics propis i amb el suport de les administracions, estan suplint les plantes de valorització energètica  previstes en els plans de Residus, per així portar endavant aquesta activitat sota eufemismes com valorització de residus o substitució de combustibles.

El col·lectiu denuncia que actualment, a Catalunya, operen 6 cimenteres que estan situades molt a prop de zones altament poblades a menys de 100 metres d'escoles i zones habitades. En l'actualitat, aquestes cimenteres estan cremant fangs de depuradores, farines càrnies, plàstics, CDR (residus urbans), pneumàtics, productes farmacèutics,.i afegint escòries i cendres volants com a materies primeres de substitució en lloc de les roques carbonatades. La Coordinadora Catalana Contra la Incineració també denuncia "l'escandalosa política sobre la concessió d'emissió de CO2 que assigna quotes d'emissions superiors a les que realitzen i que suposen unes subvencions encobertes a aquestes empreses, que porten a no tancar instal·lacions per no perdre aquests drets d'emissió, o obrir fàbriques com la de Vallcarca dos mesos a l'any".

La nova entitat demana un estudi rigorós sobre l’impacte que l'activitat de les cimenteres-incineradores tenen en la qualitat de vida i la salut de la població, així com en l'àmbit agrícola i medi ambiental i quina despesa suposa per a la Seguretat Social. Afirmen que no tenen en compte aquest cost quan parlen de la contribució econòmica que fan aquestes fàbriques en el teixit industrial català.Demanen estudis epidemiològics i un control del nombre de cops, furans i metalls pesats i dioxines que hi ha en la sang dels veïns i veïnes que viuen al costat d'una cimentera, per comprovar la incidència d'aquestes fàbriques en la salut de la població. Consideren "inadmissible" que es prioritzi l'interès econòmic d'un sector industrial, com el cimenter, a la protecció de la salut i el medi ambient del país. La recent plataforma sol·licita una reunió amb Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya perquè atengui les seves propostes.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari