Prohibit encendre foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres

La mesura es mantindrà fins al 15 d’octubre

Fins al 15 d’octubre estarà vigent la prohibició d’encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals, arbrat o no, i en la franja de 500 metres que els envolta. Així ho estableix el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Especialment no es poden cremar restes de poda i aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa de la Generalitat. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari