Quaranta persones reflexionen sobre la creació del Consell Territorial del centre

Les conclusions d’aquesta sessió i el document final està previst que es presenti al setembre

Al voltant de quaranta persones van participar a la jornada participativa que ahir va organitzar l’Ajuntament al Centre Cívic La Ribera, amb l’objectiu de definir les funcions, composició i canals d’informació del Consell Territorial del centre, un organisme que està en vies de constitució i que està contemplat al Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any passat. Aquest consell tractarà temes urbanístics, culturals, de seguretat, civisme i altres aspectes dels sectors del centre, la Ribera, Vallençana-Reixac i Bosc d’en Vilaró. La trobada d’ahir la va presidir el regidor Carles Guijarro (PSC) –qui va liderar la creació del Reglament de Participació durant l’anterior mandat– i va comptar amb la presència de tècnics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que han desenvolupat el treball de diagnosi i representants d’entitats veïnals i cíviques dels sectors implicats.

Els consells territorials són òrgans estables on la ciutadania i les entitats poden rebre informació i donar la seva opinió sobre temes que afectin a barris. L’Ajuntament ha comptat en el procés previ a la reunió d’ahir amb tècnics del Postgrau de Participació de l’UAB, que s’han encarregat de fer una diagnosi prèvia amb entrevistes a polítics, tècnics i membres d’entitats del territori que ocupa el consell. Aquest organisme té un doble objectiu, permetre el diàleg entre ajuntaments, entitats i ciutadans sobre els temes que afecten la vida quotidiana i prendre consciència de les problemàtiques generals de l’àmbit territorial en què actua el Consell. L’objectiu de l’Ajuntament a llarg termini és constituir quatre consells territorials, el del centre, Mas Rampinyo, Can Cuiàs i Can Sant Joan i Terra Nostra i Font Pudenta.

El procés de constitució del primer d’aquests òrgans estables s’ha dividit en quatre fases. Durant la primera, de contextualització, s’han analitzat i estudiat projectes i iniciatives participatives com el Reglament de Participació Ciutadana, el Pla Integral de la Ribera, el Projecte Educatiu de Ciutat o el Pla Estratègic; i s’han mantingut entrevistes amb responsables polítics i tècnics. Durant la segona fase, de diagnosi, s’han mantingut entrevistes amb les associacions de veïns del territori afectat i amb la resta d’entitats s’han fet grups de discussió. També s’ha creat una comissió de seguiment, integrada per veïns, que exerceix les funcions de dinamització, difusió i supervisió de tot el procés.

La jornada d’ahir era la tercera fase del procés, en què es van recollir les propostes de la ciutadania per completar l’informe que contemplarà les bases per a la creació dels Consells Territorials. Una de les tècniques de l’UAB que ha participat en el projecte, Begoña Oltra, ha dit que ha detectat “una bona predisposició veïnal” a participar en el consell. La tècnica ha explicat que els tres eixos d’anàlisi de la sessió d’ahir van ser els temes que tractarà el consell, la dinàmica de treball dels seus integrants i els canals de transmissió de les decisions de l’organisme de cara a la resta de la població. Durant el mes de juliol hi haurà noves reunions polítiques i tècniques i al setembre està previst que es presenti el document final amb les aportacions ciutadanes, per fer una última jornada participativa i procedir a la seva aprovació definitiva.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari