Ensenyament manté els criteris de prioritat del curs anterior

La preinscripció escolar tindrà lloc del 23 de març al 4 d’abril

Ensenyament mantindrà els mateixos criteris de prioritat per a l’ordenanció de les preinscripcions. Així, els alumnes amb germans matriculats al centre escollit tindran 40 punts. D’altra banda, s’obtindran 30 punts si el centre triat està a la zona d’influència que li correspon per proximitat al domicili, 20 en el cas que l’escola estigui a prop del lloc de treball d’alguns del progenitors i 10 si es viu en el mateix municipi. Només se sumarà aquesta puntuació en un dels supòsits. També es poden aconseguir 10 punts si el pare, la mare o el tutor legal rep l’ajut de la renda mínima d’inserció i 10 punts més per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau. En el batxillerat, també es tindrà en compte la nota mitjana. A més, hi ha un seguit de criteris complementaris. Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental són 15 punts. Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, incloses les persones celíaques, seran 10 punts més. Si el pare, la mare, el tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc són 5 punts extres. També tenen preferència els que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari