Apunts de llengua

Parlem d’emergència climàtica, de canvi climàtic o de sequera, però sabem definir els conceptes?

iStock / Andrei 301 / Josep Sala Francas

Lamentablement, en els darrers temps ens està tocant escoltar massa sovint la paraula sequera. L’aigua s’ha convertit en un bé molt preuat i escàs. Quan parlem d’aigua potable ens referim a l’ aigua apta per al consum humà i per a l’elaboració d’aliments, perquè té un grau de puresa química i microbiològica suficient i compleix amb els requeriments de salut pública. L’aigua depurada és l’aigua de la qual s’ha reduït o eliminat la càrrega contaminant, especialment la matèria orgànica i els sòlids en suspensió, a través de processos físics, químics o biològics. L’aigua regenerada és l’aigua depurada que ha estat sotmesa a un tractament addicional per a adequar-la a determinats usos. I, per últim, l’aigua residual és l’aigua que ha sofert algun tipus de contaminació d’origen antròpic o natural que en limita l’ús posterior.

Parlem d’emergència climàtica, de canvi climàtic o de sequera, però sabem definir els conceptes que tenim a continuació? El canvi climàtic és la variació de les característiques climàtiques, en particular de la temperatura, la quantitat de precipitació i la freqüència o intensitat del vent, que té lloc al llarg del temps en un indret determinat com a conseqüència de fenòmens d’origen natural o, més generalment, derivats de l’activitat humana. La crisi climàtica és l’impacte ambiental i econòmic greu que provoca el canvi climàtic. L’emergència climàtica és la situació de crisi climàtica greu a escala mundial que requereix l’adopció de mesures concretes i immediates de mitigació del canvi climàtic i també d’adaptació al canvi climàtic. La sequera meteorològica és la caracteritzada per una deficiència prolongada de precipitació respecte a la mitjana anual durant un període de temps relativament llarg. La sequera hidrològica es caracteritza per la disminució de la disponibilitat d’aigua en els sistemes hidrològics superficials i subterranis. I, per últim, la sequera agrícola es caracteritza per la manca d’aigua aprofitable per a les plantes cultivades.

Per ampliar la informació i conèixer tots els termes claus de la sequera, entreu a La sequera: termes clau | TERMCAT

Deixa un comentari