El govern local no pujarà els impostos municipals el 2015

Així ho va anunciar el president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, durant l’audiència pública que va tenir lloc dijous a la Casa de la Vila

El president de l'Àrea Econòmica, Joan Maresma, durant l'audiència pública per presentar les ordenances fiscals
Sílvia Alquézar

La proposta d’ordenances fiscals per al 2015 que el govern municipal passarà a aprovació per Ple el pròxim 30 d’octubre té com a principal objectiu “no incrementar la pressió fiscal a la ciutadania”, va explicar ahir dijous dia 23, a la Casa de la Vila el president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, durant l’audiència pública per presentar la proposta a la ciutadania. Impostos com el de tracció mecànica (vehicles), el d’activitats econòmiques (IAE), o el de construccions, les taxes –on s’inclou la de recollida de residus– i gairebé el 100% dels preus públics mantindran la mateixa quota que l’any passat.

 

En referència al valor cadastral que s’aplicarà en l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 2015, serà un 17% inferior respecte 2014 que, sumat a la rebaixa del 13% de l’exercici anterior, aquest indicador haurà experimentat un descens del 30% en els últims dos anys. “Es compleix l’objectiu del govern municipal de rebaixar els valors cadastrals que s’havien disparat a l’última revisió, que va tenir lloc el 2005 coincidint amb el boom immobiliari”, va dir l’edil. L’Ajuntament va reclamar al 2013 al Ministeri d’Economia avançar la revisió del cadastre –es fa cada 10 anys– “perquè els valors eren insostenibles i, tot i que no va accedir a fer una revisió individualitzada dels valors cadastrals, sí que va acceptar aplicar un coeficient reductor a tota la ciutat”, va explicar Maresma. El valor cadastral global dels immobles de la ciutat pujava a 3.000 milions d’euros el 2013 i, gràcies a l’última rebaixa, el 2015 serà de 2.072 milions d’euros. 

 

Pel que fa a l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, un tret destacat d’aquesta ordenança és que les persones que hagin efectuat la dació en pagament –lliurar el seu habitatge al banc en no poder fer front al pagament de la hipoteca– no hauran d’abonar aquest impost. Respecte l’ordenança d’ocupació de la via pública, la proposta incorpora una sèrie de canvis per tal de poder ampliar les terrasses dels bars i restaurants fent compatible una major activitat econòmica amb el pas de vianants i els descans de la ciutadania.

 

Durant la presentació de les ordenances fiscals, Maresma va recordar que existeix tota una sèrie de bonificacions de les quals la ciutadania se’n pot beneficiar. En el cas de l’Ibi, tenen un 50% de descompte sobre aquest impost les famílies nombroses i les monoparentals, les persones grans que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 800 euros o els propietaris d’habitatges on s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o energia solar. Montcada i Reixac també amplia les bonificacions fiscals als propietaris de pisos de protecció oficial, que fins al quart any paguen el 50% de l’Ibi i el descompte es va reduint progressivament cada any fins al vuitè, quan ja paguen la quota íntegra. Maresma va aprofitar per recordar el 5% de descompte que s’aplica a les persones que domiciliïn i divideixin en quatre cops el pagament de totes les ordenances fiscals municipals.

 

Sobre l’Impost de tracció mecànica, la proposta d’ordenances inclou una sèrie de bonificacions fiscals (entre un 25 i un 75%) per a aquells propietaris de vehicles que hagin incorporat mesures ambientals, com els vehicles elèctrics o bimodals, que facin servir biogàs, gas natural comprimit, gas liqual, metà, hidrogen o altres carburants que no contaminin. També hi haurà bonificacions per als vehicles tipus turisme amb emissions menys contaminants. Les persones que es puguin beneficiar d’aquestes bonificacions ho hauran de comunicar a l’Ajuntament abans del 31 de desembre. D’altra banda, estaran exempts de pagament d’aquest impost els vehicles matriculats a nom de persones discapacitades en grau igual o superior al 33%, i, com a novetat, també els pensionistes que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat en grau de total, absoluta o gran invalidesa.

 

Per a l’exercici pressupostari 2015, el govern posarà en marxa de nou el programa per afavorir les persones més afectades per la situació de crisi i atorgarà ajuts econòmics per al pagament de l’Ibi. En funció del nivell de renda i dels membres de les unitats familiars, els ajuts –per a persones que es trobin sense feina– seran del 25%, 50%, 75% i fins i tot del 100%. “Esperàvem més sol·licituds de les que vam rebre l’any passat, n’hem concedit una vintena d’ajuts, esperem que en aquesta segona edició, la informació arribi a més gent perquè se’n pugui beneficiar”, ha manifestar l’edil. En aquest sentit, com a novetat, s’ha pujat el màxim que ha de cobrar una persona propietària d’un habitatge i que viu sola, passant de 9.034,20 a 12.015 euros. L’ajut s’atorgarà al 2015 però en referència a l’Ibi del 2014.

 

Seccions:
Etiquetes:

Deixa un comentari